Puun, kiven, muovin ja jätemateriaalien
käsittelyä asiakkaiden tarpeiden
mukaan jo vuodesta 1992.